Възникнала е неочаквано
критична ситуация,
беда която засяга всички нас, които малко или много сме свързани
с болестта рак и нейното
резултатно лечение.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ –
КАК да обединим усилия и съвместно да действаме
за да преодолеем
възникналата ситуация.

 

  

 

4. СИСТЕМА ЗА РЕКЛАМА на продукцията
на производители и дистрибутори.

Вече е започната и е на път да се завърши Система Вирален Маркетинг, която:
а) Да подпомага рекламно такива производители и дистрибутори.
Обърнете внимание: Ако вие сте от тяхното число и, ако сериозно желаете да произвеждате или продавате качественно олио – съобщете ни и ние
- първо: ще изпитаме вашата продукция (с методите предложени от Шевченко)  
- и после: ще разположим информация за качеството на вашата продукция на нашите сайтове и ще ви помагаме с всичко което можем – защото тук става дума за ЖИВОТ на мнозина страдащи!
б) Да дава информация за Лечебната Методика на Шевченко и резултатното и окончателно лекуване и побеждаване на болестта рак (всички видове)
в) Да дава възможност на онлайн бизнесмени и да ги подпомага:
- да вършат своя бизнес и да печелят а) от друга дейност и б) не за сметка на лекуващите се (те се лекуват безплатно както и до сега),
- да разпространяват информацията за успешното лечение на рака и да правят реклама на съвестните производители – без от това да губят средства или време и без да полагат каквито и да било усилия. Просто тази информация е предоставена на сайтовете с които те работят и нито им отнема време, нито изисква усилия – тя просто съпътства тяхната работа.
Който желае да получи такъв сайт и да получи (безплатно!) продукти за онлайн бизнес, а също и практическа помощ - и да получава доход, докато успоредно върши такава благородна и живото спасяваща дейност – е добре дошъл и нека да влезе в контакт с нас чрез този сайт.

5. Всеки, който има и желае да сподели други допълнителни или даже по-добри от тези идеи, с които да подпомогне спасяването на нашите близки или спасяването на собственния си живот от раковата смърт – е добре дошъл да ги сподели, като влезе в контакт с нас чрез този сайт.
Отбележете: НЯМА глупави идеи! ВСЯКА идея се приветства!
– И именно тази която може на вид да изглежда „глупава”, не рядко се случва да изведе експертите към друга идея (да им я подскаже), която да се окаже оптималното и спасително решение!

САМО като действаме като едно голямо и дружно семейство, като обединяваме усилията си и подпомагаме един другиго – можем да постигнем успех в борбата ни за живот за нас или за нашите близки - за всеки който страда от тази болест.
Лекарството което проверено и доказано лекува рак го ИМА!
То няма нужда повече да се търси! То е намерено! Остава да се потрудим
- да го прилагаме успешно
- и заедно да преодоляваме бедите, които възникват внезапно, както тази.

Несъмненната истина е че:
След като ефективно Лекарство от рак вече ИМА

- това означава: Хората умират НЕ от рак вече!
Хората умират вече:
- от липса на ИНФОРМАЦИЯ
- и от УБИЙСТВЕННИ РАЗРУШИТЕЛНИ СЪВЕТИ

 

 
 
 

 
Съвети на Шевченко
за разрешаване
на критическата ситуация.

  

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ –
КАК да обединим усилия и съвместно да действаме
за да преодолеем тази кризисна ситуация
.
 

 
 

Ако имате ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

идеи, които искате да споделите, или въпроси
- свържете се с нас:
Contact Us   

 
   | Terms Of Service |

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape