Възникнала е неочаквано
критична ситуация,
беда която засяга всички нас, които малко или много сме свързани
с болестта рак и нейното
резултатно лечение.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ –
КАК да обединим усилия и съвместно да действаме
за да преодолеем
възникналата ситуация.
 
 

  

 

ПРЕДЛОЖЕНИ направления
за обединяване на усилия и съвместно действие.


Най-добрите предложения са записани по-долу. И ще продължават да бъдат записвани. Всеки който има ново предложение или подобрение – е добре дошъл – нека да го сподели с нас!
Брейнсторминг = атака на умовете.

Кризисните ситуации си имат и своите добри страни:
- В Кризисна ситуация веднага си проличава и става ясно – КОЙ – КОЙ е!


Това значи:

1) Някои могат да решат че най-доброто е да се зъбим един на друг и да си прегризем гърлата – като допълнение към бедата която като дойде и без това засегна всички нас.

Нашето обръщение не е към тях. Те могат да се зъбят или да оскърбяват когото искат, а след това и сами да умрат един по един или групово.

2) Нашето обръщение е към тези, които пожелаят да се обединим и да постъпим като едно голямо и дружно семейство и заедно да се погрижим за намиране и постигане на правилния и спасителен изход за всички ни.

Брейнсторминг – или атака на умовете. Това е изключително резултатен метод за преодоляване на възникнали кризисни ситуации. Прието е да се счита че основателна този метод е Алекс Осборн – през 1953 г. Но още по време на Втората Световна Война в Американския флот е прилаган този метод. Без много думи той се заключава в следното:
- Ако корабът се намира в опасност, или внезапно възникне кризисна ситуация – тогава:
1) Капитанът свиква целия екипаж: От първите му помощници и експертите та чак до последния юнга.
2) Дава обща информация - съобщава В КАКВО се състои проблемът.
3) След което всеки е поканен да даде своето мнение КАК да се излезе от бедата, от кризисната ситуация.
4) В резултат: много често хора, които не са експерти дават нестандартни предложения и идеи, от които експертите намират оптималното решение.

Обърнете внимание: Всички тези хора ги обединява
а) Внезапно възникналата опасност (или беда)
б) И всеобщото желание да се избавят от нея – да я преодолеят.

Същественна особеност на метода: Всеки е уверен, че никой няма да му се присмее „Гледай тоя каква глупава идея предлага!” Няма такова нещо! ВСЯКА идея се приветства! И много често – именно тази която може да изглежда „глупава”, не рядко се случва да изведе експертите към друга идея (да им я подскаже), която да се окаже оптималното и спасително решение!

Същото предлагаме и тук. Най-добрите предложения, дадени досега, са записани по-долу. И ще продължаваме да записваме и да даваме периодично информация.

Ето обща информация - В КАКВО се състои проблемът:

 

 
 
 

 
Съвети на Шевченко
за разрешаване
на критическата ситуация.

  

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ –
КАК да обединим усилия и съвместно да действаме
за да преодолеем тази кризисна ситуация
.
 

 
 

Ако имате ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

идеи, които искате да споделите, или въпроси
- свържете се с нас:
Contact Us   

 
   | Terms Of Service |

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape