Възникнала е неочаквано
критична ситуация,

беда която засяга всички нас, които малко или много сме свързани
с болестта рак и нейното
резултатно лечение.

Информация за тази беда
и за това - КАК да преодолеем критичната ситуация.

 

  

 

КОЕ е това, което е възникнало – и е породило изменението и е предизвикало безпокойството?

Светлите умове, намиращи се от тази страна на бариерата, започват изследвания – и установяват че:

1. Както в Русия, така и в Украина, така и в Южна Европа (така те наричат България Сърбия и др), а вероятно и другаде – през посочения този период – започва да постъпва от Запад един сорт слънчогледово семе, което бързо получава разпространение. На вид – нищо лошо и обезпокояващо.
НО! Само на вид.

2. При изследване се оказва че в олиото, произведено от този вид слънчоглед, съвсем липсва линолева киселина – даже и когато то е нерафинирано! А това е именно най-важната съставка, от който зависи лечебния ефект на Терапията. Вместо нея, в това олио се съдържа друг вид киселина - олеинова. А тя въобще няма този лечебен ефект. Шевченко направо казва: „С такова олио не е възможно да се лекуват НИКАКВИ болести!”

3. Има и още един – допълнителен проблем. Но и той утежнява в същата насока. Тази годишната реколта слънчоглед на много места не доведе до добро и пълноценно узряване на слънчогледа. А в олиото на непълно узрялия слънчоглед също липсва линолевата киселина или е в много малко количество.

4. И разбира се – може ли без това? Има и още един проблем – класическият: Фалшификацията.
Тъй като Терапията на Шевченко с развитието си вече направи „модерно” да се купува нерафнирано олио – появиха се и спекулации при търговията с това олио. За повече печалба - много често се смесва качественното олио с некачественно. Целта: За да се увеличи трайността на олиото и да се пише на опаковката по-дълъг срок на годност – за да върви по-добре търговията.

Необходимо е внимателно да се следи за качеството на олиото!

Във връзка с този изключително важен въпрос Николай Шевченко систематизира и предлага няколко способа и пътища, по които да се действа.
Те се свеждат до едно централно нещо:
Да се следи ИМА ЛИ ИЛИ НЯМА в олиото споменатата линолева киселина – нейното процентно съдържане!

Прочетете внимателно способите!
Те са няколко и са различни по сложност (достъпност) и точност.
На когото му се струват недостъпни по-точните способи – все пак остава на разположение и най-простият и достъпен – със замразяването и хладилника. Той е достатъчно прост и достатъчно точен

Използува се разликата в точката на замръзване на
а) олиото което съдържа линолева киселина (тя е нужната!)
и
б) олиото което НЕ съдържа такава (и следователно не лекува)
- и по тази разлика се съди кое е ГОДНОТО олио:
- Качественното олио замръзва при температура от -15 до -18 градуса.
- А високо олеиновото (НЕкачественото) – при -4 до -10 гр (по Целзий).
Настройте мразилника на температура на около -12 градуса и, ако олиото замръзне, значи то НЕ Е годно за лечение. То или е от новопостъпилото от Америка или по друга причина НЕ СЪДЪРЖА линолева киселина – и с такова олио не може да се лекува никаква болест!
(Забележка: Естественната линолева киселина НЕ МОЖЕ да се замени с добавяне на изкуственна в олиото!)

Всичко това е важно! Все пак става дума за ЖИВОТ – за нас и нашите близки!
Никой няма да направи това вместо нас! Тази грижа остава на НАШ ГРЪБ!
Нима може да се отпуснат ръцете? И дума да не става!
Прочетете внимателно способите
които предлага Шевченко!

Верно – появи се изменение - една беда, която не очаквахме. Тя наруши нашия покой, комфорт, за някои от нас тя разколеба увереност в единственния Метод който лекува рак – тази неочаквана беда ни отне здраве а за някои - и живот. Но никой няма да се погрижи за нас – и това не значи че трябва да се предадем! Още повече – след като РАЗБРАХМЕ в какво се състои тази беда!
Деца, които (през този период) загубиха родители от рак – не значи че трябва да се оставят и тях да ги погълне раковата смърт! НЕ, разбира се – трябва да вземат профилактични мерки – и да не допуснат да се прояви болестта и при тях! Още повече – след като знаем вече къде се беше скрила опасността.
Трябва да я преодолеем!

Който ИСКА нещо (например да преодолее беда, възникнала опасност и др.) – той търси и намира
начини (способи)!

А който НЕ ИСКА нещо (или НЕдостатъчно иска) – той търси и намира
причини (оправдания)!

 

 
 
 

 
Съвети на Шевченко
за разрешаване
на критическата ситуация.

  

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ –
КАК да обединим усилия и съвместно да действаме
за да преодолеем тази кризисна ситуация
.
 

 
 

Ако имате ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

идеи, които искате да споделите, или въпроси
- свържете се с нас:
Contact Us   

 
   | Terms Of Service |

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape