Възникнала е неочаквано
критична ситуация,

беда която засяга всички нас, които малко или много сме свързани
с болестта рак и нейното
резултатно лечение.

Информация за тази беда
и за това - КАК да преодолеем критичната ситуация.

 

  

 

ПОЗИТИВНИТЕ:

Точно противоположно на тях реагирали и до сега реагират хората със здрава логика и по-богат интелектуален потенциал. Именно в резултат от тези събития дори и тези от тях, които не са запознати дълбоко с Терапията на Шевченко, се впечатляват и стават нейни поддържници. Как и защо?
Логичните изводи сумарно се свеждат до следното:

1) Ако Терапията действително не действаше – то значи тя никога не е действала – и няма и не би могло да има изменения които да променят това положение. Така например в интернет могат да се открият стотици и хиляди обещания за лекарства от рак – достатъчно е да се напише в
YouTube и ще излезнат огромно множество. Но те така си и остават постоянни и обещаващи и във връзка с никое от тях никога не са възниквали изменения в реакциите на хората, внезапни вълнения, безпокойства итн. Всичко си така си и стои – постоянно и неизменно – и така и ще си остане. Защо? Ами просто защото тези обещания никога не са лекували нищо - и това е едно ПОСТОЯННСТВО което не може да бъде променено от нищо - това е НОРМАЛНОТО положение при тях: те никога няма и да започнат да лекуват! То ест  – при това положение за какво изменение и какво вълнение и какви безпокойства би могло да се чака да възникнат при тези средства? Те така или иначе не лекуват, не са лекували, няма и да започнат да лекуват!
НО!
2) След като във връзка с Терапията на Шевченко – така неочаквано започват да се наблюдават изменения в реакциите на хората, да се наблюдава безпокойство (и то в един определен период!) – това не може да означава друго, освен че:
2-а) Тази Терапия ДЕЙСТВА – и това е нормалното положение за нея – това е положение, на което хората са свикнали. И точно затова, след като настъпва изменението – те се обезпокояват защото е изменено това на което те са свикнали – затова и започват да постъпват съобщения за:
- рязко намаляване на ефекта от Терапията
- или за неговото пълно изчезване
Това извиква безпокойство сред хората – следователно: това е необичайно!
Следователно:
2-б) Въпреки че Терапията действа – възникнало е нещо, което променя ситуацията – от тук и безпокойството на хората, от тук и вълнението!
Появява се ВЪПРОС: КОЕ е това, което е възникнало – и е породило изменението и е предизвикало безпокойството?

Ето как - кризисните ситуации си имат и своите добри страни:
- В Кризисна ситуация се изпитват характерите!
Когато всичко е спокойно – има и усмивки има и лицемерие има и затишие и нищо не се вижда – всичко е като в затихнало блато.
НО!
- В Кризисна ситуация веднага си проличава и става ясно – КОЙ – КОЙ е!
- В Кризисна ситуация се разбърква водата – и изплува мътилката от дъното – и същата тази вода, която преди е изглеждала прозрачна, сега вече проличава колко мътна и нечиста е тя, вече се вижда и не може да се скрие колко много утайка е имало на дъното!
В Кризисна ситуация – и точно в нея – ясно се прави РАЗДЕЛЕНИЕТО:
-РАЗДЕЛЕНИЕ на близки и далечни,
- разделение на ясни и на мътни,
- разделение на - от тази и от другата страна на бариерата!
Слава Богу ЗА ВСИЧКО: Също и за Кризисните ситуации! Те са много ценни!
Това е важен въпрос – и той ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ ПОМНИ!

А сега да преминем към отговора на другия ВЪПРОС – за Терапията:
- КОЕ е това, което е възникнало – и е породило изменението и е предизвикало безпокойството?
 

 

 
 
 

 
Съвети на Шевченко
за разрешаване
на критическата ситуация.

  

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ –
КАК да обединим усилия и съвместно да действаме
за да преодолеем тази кризисна ситуация
.
 

 
 

Ако имате ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

идеи, които искате да споделите, или въпроси
- свържете се с нас:
Contact Us   

 
   | Terms Of Service |

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape