Възникнала е неочаквано
критична ситуация,

беда която засяга всички нас, които малко или много сме свързани
с болестта рак и нейното
резултатно лечение.

Информация за тази беда
и за това - КАК да преодолеем критичната ситуация.

 

  

 

Възникнала е неочаквано критична ситуация, беда която засяга всички нас, които малко или много сме свързани с болестта рак и нейното резултатно лечение. Тя е внесла изменения и е предизвикала точно противоположни изводи и реакции сред хората, които било самите те са болни, било техни близки или познати и, които са повече или по-малко за запознати с Терапията на Н.Шевченко – ЗАСЕГА ЕДИНСТВЕННАТА в света Терапия, която постига окончателно и резултатно излекуване от рак – всички видове!

Какво именно е станало, кое е изменението, кое е обезпокояващото, какво е развълнувало тези хора?

- В началото на миналата година (то ест в течение на около една година) неочаквано започват да постъпва обезпокояваща информация за рязко намаляване на ефекта при прилагане на Терапията на Шевченко – и даже и за пълно отсъствие на нейния целебен ефект. Това започва да прави впечатление на много хора:
– някои от които – вече победили болестта рак С ТАЗИ терапия,
- други – видяли със собственните си очи нейния целебен ефект на опита на свои близки,
– трети – прилагащи на себе си нейния профилактичен вариант.

Прави впечатление че от много страни започват да пристигат обезпокояващите съобщения. И това става все в същия този период – става и в Русия и в Украина и в България, а вероятно и другаде в Европа.

Това явление е предизвикало съвсем противоположни реакции.

НЕГАТИВНИТЕ:

По-малодушните, колебливи и повърхностни хора – побързват да заключат:
- Тази терапия НЕ действа!
- И с това обричат на СМЪРТ себе си и/или своите близки – която смърт и без друго не дреме.
А какъв друг може да бъде завършекът от негативната реакция?
Негативната реакция НЕ МОЖЕ да доведе до друг завършек, освен до негативен и фатален: Смърт от рак.
Това е логично и закономерно – поне затова защото друг път за избавяне от този фатален завършек – поне засега НЯМА!

ПОЗИТИВНИТЕ:

Точно противоположно на тях реагирали и до сега реагират хората със здрава логика и по-богат интелектуален потенциал. Именно в резултат от тези събития дори и тези от тях, които не са запознати дълбоко с Терапията на Шевченко, се впечатляват и стават нейни поддържници. Как и защо?
Логичните изводи сумарно се свеждат до следното:
 

 

 
 
 

 
Съвети на Шевченко
за разрешаване
на критическата ситуация.

  

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ –
КАК да обединим усилия и съвместно да действаме
за да преодолеем тази кризисна ситуация
.
 

 
 

Ако имате ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

идеи, които искате да споделите, или въпроси
- свържете се с нас:
Contact Us   

 
   | Terms Of Service |

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape